Notariusz Olga Szczęsna prowadzi Kancelarię Notarialną w mieście Pabianice, w której odczytuje klientom tekst aktu notarialnego (umowy sprzedaży, protokoły, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienie służebności, ustanowienie hipoteki – kredyt) oraz dokonuje poświadczeń dokumentów i poświadczenia dziedziczenia.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii w domu, szpitalu, firmie klienta, musi być to jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami, bądź musi wymagać tego charakter czynności.

Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnej w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.