Notariusz sporządza w formie aktu notarialnego umowy lub oświadczenia  o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych:

  • służebności osobistych,
  • służebności gruntowych,
  • służebności przesyłu,
  • użytkowania.