Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach poświadcza udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego wtedy, gdy taka forma zastrzeżona jest dla czynności głównej, np. pełnomocnictwo do sprzedaży działki, lokalu.