Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach sporządza w formie aktu notarialnego umowy lub oświadczenia o ustanowieniu hipoteki tytułem zabezpieczenia zapłaty kwoty wynikającej z określonego stosunku prawnego np. tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego, tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki.