Choć umowa pożyczki nie wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego, notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach może poświadczyć fakt zawarcia takiej umowy w formie aktu notarialnego, zwłaszcza gdy w tym samym akcie notarialnym pożyczkobiorcy chcą zabezpieczyć spłatę pożyczki przez złożenie oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 lub pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego lub oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.