Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach sporządza w formie aktu notarialnego oświadczenia strony, gdy wynika to z przepisów,  np. oświadczenie o ustanowieniu służebności (osobistej, gruntowej, przesyłu), użytkowania, hipoteki, zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej.

Na życzenie stron może być sporządzone w formie aktu notarialnego oświadczenie, dla którego nie jest wymagana taka forma.