Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach dokonuje poświadczenia:

  • własnoręczności podpisu,
  • daty pewnej,
  • zgodność kopii z oryginałem dokumentu.
  • pozostawania przy życiu.