Notariusz sporządza w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, w szczególności:

  • na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 lub pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego tytułem zabezpieczenia zapłaty kwoty wynikającej z określonego stosunku prawnego np. tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego, tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki,
  • na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego tytułem zabezpieczenia wydania nieruchomości w posiadanie strony kupującej.