Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach sporządza:

  • umowy spółki z o.o. akt założycielski spółki z o.o.,
  • protokoły zgromadzeń wspólników spółki z o.o.,
  • poświadcza własnoręczność podpisów na umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.