Notariusz Olga Szczęsna z Kancelarii Notarialnej w Pabianicach zajmuje się kompleksową obsługą spraw związanych z dziedziczeniem. Należą do nich:

  • akty notarialne zawierające: umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
  • testamenty,
  • protokoły dziedziczenia,
  • protokoły poszukiwania testamentu,
  • akt poświadczenia dziedziczenia.