Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach dokonuje poświadczenia dziedziczenia:

  • na podstawie ustawy Kodeks cywilnego, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu,
  • na podstawie testamentu (z wyjątkiem testamentów szczególnych).