Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach spisuje w formie aktu notarialnego umowy ugód pozasądowych, mogących dotyczyć praw i obowiązków wynikających ze stosunków prawnych należących w zasadzie do wszystkich dziedzin prawa prywatnego, o tyle, o ile pozostają w swobodnej dyspozycji stron. Wyjątek może wynikać z ustawy lub braku możliwości dysponowania konkretnym stosunkiem prawnym.

W szczególności przedmiotem umowy ugody mogą być:

  •  alimenty,
  •  zachowek.