Notariusz Olga Szczęsna w Pabianicach sporządza w formie aktu notarialnego umowy renty dotyczące:

  • nieruchomości gruntowych (działek zabudowanych lub niezabudowanych),
  • użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego ewentualnie wraz z darowizną budynków, stanowiących odrębne nieruchomości,
  • nieruchomości lokalowych (samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości).