Często klienci próbują ustalić, czy trafili do notariusza „taniego”, czy „drogiego”. Wszystkich informujemy, że wynagrodzenie za czynności notarialne uzależnione jest od ich rodzaju i naliczane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaś do wynagrodzenia Notariusza należy doliczyć podatki i opłaty, które notariusz pobiera i przekazuje odpowiednim instytucjom państwowym.

W zależności od charakteru i stopnia skomplikowania czynności notarialnej, wysokość wynagrodzenia może być negocjowana z notariuszem przed podpisaniem aktu. Finalnie ustalona cena wprost zależy od poniesionych przez notariusza nakładów pracy Od tych ustaleń zależy, czy notariusz w efekcie okaże się tani.

Za wykonane czynności pobierana jest taksa notarialna. Taksa każdorazowo jest obliczana od wartości przedmiotu czynności notarialnej, której to akt spisuje notariusz. Maksymalna stawka taksy wynosi:

  1. do 3000 złotych – 100 zł,
  2. od 3000 zł do 10000 zł – 100 zł + 3% nadwyżki ponad 3000 zł,
  3. od 10000 zł do 30000 zł – 310 zł + 2% nadwyżki ponad 10000 zł,
  4. od 30000 zł do 60000 zł – 710 zł + 1% nadwyżki ponad 30000 zł,
  5. od 60000 zł do 1000000 zł – 1010 zł + 0,4% nadwyżki ponad 60000 zł,
  6. od 1000000 zł do 2000000 zł – 4770 zł + 0,2% nadwyżki ponad 1000000 zł,
  7. od 2000000 zł – 6770 zł + 0,25% nadwyżki ponad 2000000 zł

Łączna wartość opłaty nie może jednak wynieść więcej niż 10000 zł. W kwestii osób przynależnych do I grupy podatkowej maksymalna wartość taksy to 7500 zł.

Jeśli chcą Państwo zapytać o szczegóły dotyczące wysokości opłat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną.