Za wykonane czynności notarialne notariusz Olga Szczęsna Kancelaria Notarialna w Pabianicach pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną), której wysokość regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Często klienci próbują ustalić, czy trafili do notariusza „taniego”, czy „drogiego”. Wszystkich informujemy, że wynagrodzenie za czynności notarialne uzależnione jest od ich rodzaju i naliczane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaś do wynagrodzenia Notariusza należy doliczyć podatki i opłaty, które notariusz pobiera i przekazuje odpowiednim instytucjom państwowym.

W zależności od charakteru i stopnia skomplikowania czynności notarialnej, wysokość wynagrodzenia może być negocjowana z notariuszem przed podpisaniem aktu. Finalnie ustalona cena wprost zależy od poniesionego przez notariusza nakładu pracy. Cena niektórych czynności, jak na przykład sporządzenie testamentu zwykłego (50 zł), jest bardzo niska i w takim przypadku niemal każdy przyzna, że notariusz jest tani. Jeśli jednak do ceny „taniego notariusza” dodane zostaną opłaty za dodatkowe, niezbędne dla klienta czynności, finalne honorarium musi wzrosnąć.

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności, na całkowite koszty notarialne składają się:

 • nienegocjowalne opłaty publicznoprawne, które notariusz wpłaca na rzecz właściwych organów podatkowych oraz sądów, takie jak:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłaty sądowe,
 • taksa notarialna oraz należny od niej podatek VAT.

W celu ustalenia kosztów planowanej czynności, należy skontaktować się z naszą kancelarią. 

Darowizna lokalu

WartośćCena
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

WartośćCena
powyżej 30.000 do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :2
powyżej 60.000 do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :2
powyżej 1.000.000 do 2.000.000 zł(4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :2
powyżej 2.000.000 zł(6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :2, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Darowizna nieruchomości gruntowej

WartośćCena
powyżej 30.000 do 60.000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 do 1.000.000 zł1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 do 2.000.000 zł4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Umowa sprzedaży lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

WartośćCena
powyżej 30.000 do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :2
powyżej 60.000 do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :2
powyżej 1.000.000 do 2.000.000 zł(4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :2
powyżej 2.000.000 zł(6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :2, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej

WartośćCena
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Umowa sprzedaży działki budowlanej

WartośćCena
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :2
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :2
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł(4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :2
powyżej 2.000.000 zł(6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :2, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Umowa o dział spadku, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o zniesienie współwłasności

WartośćOpłata
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego

WartośćOpłata
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :4
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :4
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł(4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :4
powyżej 2.000.000 zł(6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł) :4, nie więcej jednak niż 10.000 zł

Umowa majątkowa małżeńska / intercyza

 • Sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej / intercyzy. Cena: 400 zł.

Pełnomocnictwo notarialne

CzynnośćOpłata
Do dokonania jednej czynności30 zł
Do dokonania więcej niż jednej czynności100 zł
W formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym20 zł

Testament

CzynnośćOpłata
Testament zwykły50 zł
Testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub wydziedziczenie150 zł
Testament zawierający zapis windykacyjny200 zł
Odwołanie testamentu30 zł

Dziedziczenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz prawo spadkowe

CzynnośćOpłata
Protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu50 zł
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku50 zł
Protokół dziedziczenia100 zł
Protokół z przyjęcia oświadczenia o składzie majątku spadkowego100 zł
Akt poświadczenia dziedziczenia50 zł

Poświadczenia notarialne

 • Poświadczenie podpisu na dokumencie, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną:
WartośćOpłata
powyżej 3000 zł do 10.000 zł(100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł) :10
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł(310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł) :10
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :10
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :10
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł(4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł) :10, nie więcej niż 300 zł
 • Poświadczenie podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach: 20 zł.
 • Poświadczenie odpisu z okazanym dokumentem: 6 zł za każdą stronę.
 • Poświadczenie daty pewnej: 6 zł za każdą stronę.

Akt notarialny umowy spółki

wysokość kapitału zakładowego powyżej 3000 zł do 10.000 zł(100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł) :10
wysokość kapitału zakładowego powyżej 10.000 zł do 30.000 zł(310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł) :10
wysokość kapitału zakładowego powyżej 30.000 zł do 60.000 zł(710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł) :10
wysokość kapitału zakładowego powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł(1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł) :10

Rygor egzekucji z najmu okazjonalnego

 • Rygor egzekucji z najmu okazjonalnego. Cena: 225 zł.

Podane kwoty stanowią stawki maksymalne określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i nie obejmują należnego podatku VAT w wysokości 23%.